Vrachtbrief

Auto’s, vrouwen en evenzoveel bekentenissen in deze wervelende roman

Aan het einde van zijn leven maakt een uitgetreden priester de balans op. Hij vocht bij het Geallieerde Bevrijdingsleger. Na de oorlog werkte hij voor de geheime dienst van het Vaticaan, waar hij op duistere zaken stuitte en zwichtte voor de verleidingen van een werelds bestaan. Hij vergaarde een vermogen en legde een unieke verzameling oldtimers aan.

In het zicht van de dood voelt hij heimwee naar zijn Poolse geboortegrond en een intens verlangen naar de prachtige vrouwen die hij heimelijk heeft bemind. Hij spoort zijn onwettige nazaten op en schenkt hun zeven topstukken uit zijn collectie. Ter begeleiding schrijft hij zeven erotisch getinte bekentenissen.

Vrachtbrief is een kleurrijke roman over een bandeloze charmeur die zijn leven lang de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht.

Vrachtbrief
240 pagina's
verschijnt februari 2019
isbn: 9789462970922
paperback € 18,50

isbn: 9789462971004
eBook € 9,99